La seva llar tal com
sempre l’havia imaginat

Dissenyem sistemes de finestres practicables que ofereixen el màxim aïllament tèrmic i acústic, de manera que aconsegueixen incrementar el confort i l’estalvi energètics de casa seva.

AÏLLAMENT TÈRMIC

Redueix el seu consum d’energia

Mides 1230 x 1480 1480 x 2180
Descripció Finestra
2 fulles
Balconera
2 fulles
Ug (W/m2K)
Vidre
En procés En procés
Uw (W/m2K)
Finestra
En procés En proceso

Marc
90.1170

Fulla
90.2172

Encreuament
59.4529

Permeabilitat a l’aire
(UNE-EN1026:2000):
EN PROCÉS

Estanquitat a l’aigua
(UNE-EN1027:2000):
EN PROCÉS

Resistència a la càrrega del vent
(UNE-EN12211:2000):
EN PROCÉS

Algunes combinacions d’obertura

La millora de les juntes d’EPDM ha contribuït a una major facilitat de muntatge i a un increment del grau d’estanqueïtat.

A més, disposem d’una gran varietat d’accessoris.

Trencament de pont tèrmic millorada amb poliamides de 34 mm

Espessor del vidre: hasta 55 mm

Secció de marc (mm): 70

Secció de fulla (mm): 78

Sistema fulla vista secció visible (mm): 96

DESCÀRREGUES

Fullet del producte

icon-BIM

BIM

Memòria