XTA 55 Renova

Porta XTA 55 Renova

Sistema de porta en alumini amb trencament de pont tèrmic dissenyada especialment per a entrades de trànsit mitjà i intens. Marc i fulles de 54 mm de secció, coplanars tant a l'interior com a l'exterior. Estanquitat per juntes perifèriques interior i exterior. Gran diversitat de combinacions: 1 o 2 fulles, a l'interior, a l'exterior i de vaivé, amb tanca portes exteriors o encastats a sòl. Frontisses que suporten fulles de fins a 170 kg.