Renova PR RPT 70 HO canal 16

Finestra Practicable Renova PR RPT 70 HO canal 16

Dissenyem sistemes de finestres practicables que aconsegueixen el màxim aïllament tèrmic i acústic, aconseguint incrementar el confort i estalvi energètic de la teva casa.

Sistema: Renova PR RPT 70 HO canal 16
Secció de marc (mm): 70
Secció de fulla (mm): 38 fulla oculta
Màxim buit envidrar (mm): 28
Trencament pont tèrmic (mm): 28/37

Mides1230x14801480x2180
DescripcióFinestra 2 fullesBalconera 2 fulles
Ug (W/m K) Vidre1,11,1
Uw (W/m K) Finestra 1,51,4
Rw (C;Ctr) Vidre dB30 (-1;-2)33 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB33 (-1;-3)34 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidre dB36 (-1;-2)39 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB36 (-1;-3)37 (-1;-3)
Permeabilitat a l'aire (UNEIX-EN1026:2000): Classe 4 Estanquitat a l'aigua (UNEIX-EN1027:2000): Classe 9A Resistència a la càrrega del vent (UNEIX-EN1221:2000): Classe C5
Certificat d'assajos Renova PR RPT 70 HO canal 16
Fitxa tècnica Renova PR RPT 70 HO canal 16
Seccions Renova PR RPT 70 HO canal 16 Memòria sistema Renova PR RPT 70 HO canal 16