Renova PR RPT 45

Renova PR RPT 45

Finestra Practicable Renova PR RPT 45

Dissenyem sistemes de finestres practicables que aconsegueixen el màxim aïllament tèrmic i acústic, aconseguint incrementar el confort i estalvi energètic de la teva casa.

Sistema: Renova PR RPT 45
Secció de marc (mm): 45/60
Secció de fulla (mm): 52,7
Màxim buit envidrar (mm): 34
Trencament pont tèrmic (mm): 14,8

Mides1230x14801480x2180
DescripcióFinestra 2 fullesBalconera 2 fulles
Ug (W/m K) Vidre1,31,3
Uw (W/m K) Finestra 2,12,0
Rw (C;Ctr) Vidre dB30 (-1;-2)33 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB33 (-1;-3)34 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidre dB36 (-1;-2)39 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB36 (-1;-3)37 (-1;-3)
Permeabilitat a l'aire (UNEIX-EN1026:2006): Classe 4 Estanquitat a l'aigua (UNEIX-EN1027:2000): Classe E1200 Resistència a la càrrega del vent (UNEIX-EN12211:2000): Classe C5 Finestra 2 fulles 1200x1200 mm.
Certificat d'assajos Renova PR RPT 45 Fitxa tècnica Renova PR RPT 45 Seccions Renova PR RPT 45 Memòria sistema Renova PR RPT 45