Renova PR 40

Practicable Renova PR 40

Finestra Practicable Renova PR 40

Dissenyem sistemes de finestres practicables que aconsegueixen el màxim aïllament tèrmic i acústic, aconseguint incrementar el confort i estalvi energètic de la teva casa.

Sistema: Renova PR 40
Secció de marc (mm): 40/60/70
Secció de fulla (mm): 47
Màxim buit envidrar (mm): 24
Trencament pont tèrmic (mm): No

Mides1230x14801480x2180
DescripcióFinestra 2 fullesBalconera 2 fulles
Ug (W/m K) Vidre1,61,6
Uw (W/m K) Finestra 2,92,6
Rw (C;Ctr) Vidre dB30 (-1;-2)33 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB33 (-1;-3)34 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidre dB36 (-1;-2)39 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB36 (-1;-3)37 (-1;-3)
Permeabilitat a l'aire (UNEIX-EN1026:2000): Classe 4 Estanquitat a l'aigua (UNEIX-EN1027:2000): Classe 3A Resistència a la càrrega del vent (UNEIX-EN12211:2000): Classe C5 Finestra 2 fulles 1200x1200 mm.
Certificat d'assajos Renova PR 40 Fitxa tècnica Renova PR 40 Seccions Renova PR 40 Memòria sistema Renova PR 40