Renova CO 60/70

Rw (C;Ctr) Vidre dB30 (-1;-2)33 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB28 (-1;-1)29 (-1;-2)
Rw (C;Ctr) Vidre dB36 (-1;-2)39 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB30 (-1;-2)30 (-1;-2)
Permeabilitat a l'aire (UNEIX-EN1026:2000): Classe 2 Entanquitat a l'aigua (UNEIX-EN1027:2000): Classe 7A Resistència a la càrrega del vent (UNEIX-EN12211:2000): Classe C5 Finestra 2 fulles 1200x1200 mm.
Fitxa tècnica Renova CO Certificat d'assajos Renova CO RPT Seccions Renova CO Memòria sistema Renova CO