Barana Clàssica

Barana

De muntatge senzill i ràpid, assegura una gran seguretat i robustesa.
Diverses possibilitats de barrots i perfil passamans: ergonòmic, quadrat, rodó...
Possibilitat de muntatge amb barrots o vidres de seguretat.