Habitatge unifamiliar a Valldoreix

Barcelona

Arquitecte: Marc Mogas Bartomeu

|                               Industrial: Aïlla

|                                                Fotografia: José Hevia

El projecte d’aquest habitatge unifamiliar a Valldoreix (Barcelona) va tenir com a nucli primari l’entrada de llum natural dins de la casa. Per a fer d’aquesta la protagonista, els professionals de Centroalum van triar la tecnologia i el disseny dels tancaments practicables de la sèrie Renova HO 70 C16. Aquest sistema d’alumini permet una entrada major de llum dins de l’espai habitable gràcies a les seves fulles ocultes. El ferratge de canal 16 dels tancaments d’alumini de la sèrie Renova destaca a més per les seves prestacions distintives en seguretat i fiabilitat.

Les balconeres de l’habitatge unifamiliar van ser complementades amb la finestra corredissa Renova CO Eficient, un sistema d’alumini que, d’acord amb els tancaments practicables anteriorment esmentats, permet maximitzar l’entrada de llum de l’exterior. L’encreuament central reduït de 35 mm de la sèrie Renova CO Eficient ofereix a més un excel·lent rendiment en relació a l’aïllament i la hermeticitat de l’habitacle.