Prestacions millorades
i juntes incorporades

Gràcies a la junta central incorporada, el muntatge i la fabricació resulten molt més àgils.

Amb els nous sistemes Hoja Oculta Nova Plus 70 de Centroalum, el consum d’energia es disminueix fins a un 55% i l’aïllament acústic millora respecte a models anteriors.< /p>

TRANSMITÀNCIA

Uw ≥ 1,0 (W/m2K)
Consultar tipologia, dimensió i vidre.
Fusteria apta per a les zones A B C D i E del CTE*.
*En funció del valor de transmitància del vidre.

Transmitància tèrmica Marc/Fulla (Um):
des de 1,9 (W/m2K)

Transmitància tèrmica Nus central (Um):
des de 1,9 (W/m2K)

Màxima altura fulla

2,400mm

Màxima amplada fulla

1,300mm

Pes per fulla

150 Kg

Permeabilitat a l’aire
(UNE-EN1026:2000)

CLASSE 4

Estanquitat a l’aigua (UNE-EN1027:2000)

CLASSE E-1200

Assaig intern laboratori Centroalum.

Resistència a la càrrega del vent
(UNE-EN12211:2000)

CLASSE C5

Algunes combinacions d’obertura

DESCÀRREGUES

Fullet del producte

CAD

BIM

Memòria

Entre el 25% i el 30% de les nostres necessitats de calefacció es deuen a les pèrdues de calor que es produeixen a través de les finestres.

El sistema Hoja Oculta Nova Plus 70 proporciona l’aïllament 
tèrmic i acústic millorat perquè la vostra llar sigui més confortable
.

Sistema: Renova PR RPT 70 HO PLUS
Secció de marc (mm): 70
Secció de fulla (mm): 76 fulla oculta
Màxim buit per envidrar (mm): 38
Trencament de pont tèrmic (mm): 28 / 37
Espessor de la perfileria: 1.5 – 1.6 mm