Confort i
eficiència energètica per a la seva llar

A Centroalum dissenyem sistemes de finestres practicables que garanteixen el màxim aïllament tèrmic i acústic, i d’aquesta manera incrementen el nivell de confort i estalvi energètics de casa seva.

AÏLLAMENT TÈRMIC

Redueix el seu consum d’energia

Mides 1230 x 1480 1480 x 2180
Descripció Finestra
2 fulles
Balconera
2 fulles
Ug (W/m2K)
Vidre
1,1 1,1
Uw (W/m2K)
Finestra
1,9 1,7

Màxima altura fulla
2400 mm

Màxima amplada fulla
1300 mm

Pes per fulla
150 kg (Consulti ferratge)

Marc
90.1171

Fulla
90.2171

Junquet
GO579000

Permeabilitat a l’aire
(UNE-EN1026:2000):
CLASSE 4

Estanquitat a l’aigua
(UNE-EN1027:2000):
CLASSE E1050

Resistència a la càrrega del vent
(UNE-EN12211:2000):
CLASSE C5

Algunes combinacions d’obertura

El sistema Fulla Oculta proporciona l’aïllament tèrmic i acústic necessari per tal que la seva llar sigui més confortable.

A més, hem millorat les juntes d’EPDM, que garanteixen una major estanqueïtat i facilitat de col·locació.

Sistema: Renova Hoja Oculta RPT 70 Canal EU

Secció de marc (mm): 70

Secció de fulla (mm): 68

Espessor del vidre fins a 28 mm

Trencament de pont tèrmic millorada amb poliamides (mm): 34

Sistema hoja oculta sección: visible 62 mm

DESCÀRREGUES

Fullet del producte

icon-CAD

CAD

icon-BIM

BIM

Memòria