Fulla oculta
Incrementa l’entrada de llum en la teva llar Finestra amb certificat RC2 antirobatori (opcional)

Amb els nous sistemes Fulla Oculta RPT de Centroalum, el consum d’energia disminueix fins a un 55%, fet que contribueix a millorar la seva qualitat de vida i a reduir la seva despesa energètica i, per tant, econòmica.

AÏLLAMENT TÈRMIC

Redueix el seu consum d’energia

Transmitancia

Uw ≥ 1,0 (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Màxima altura fulla
2.400 mm

Màxima amplada fulla
1.300 mm

Pes per fulla
150 kg

Permeabilitat a l’aire
(UNE-EN1026:2000):
CLASSE 4

Estanquitat a l’aigua
(UNE-EN1027:2000):
CLASE 9A

Resistència a la càrrega del vent
(UNE-EN12211:2000):
CLASE 5C

Algunes combinacions d’obertura

Entre el 25% i el 30% de les nostres necessitats de calefacció es deuen a les pèrdues de calor que es produeixen a través de les finestres.

El sistema Fulla Oculta proporciona l’aïllament tèrmic i acústic necessaris perquè la seva llar sigui més confortable.

Sistema: Renova PR RPT 70 HO canal 16

Secció de marc (mm): 70

Secció de fulla (mm): 76 Fulla oculta

Màxim buit per envidrar (mm): 38

Trencament de pont tèrmic (mm): 28  / 37

Espessor dels perfils: 1,5 – 1,6 mm

DESCÀRREGUES