Confort, disseny,
innovació i seguretat

El sistema Evoque es caracteritza per unes altes prestacions pel que fa a hermeticitat, aïllament i confort i estalvi energètics. Aquestes qualitats són fruit de l’excepcional estanqueïtat del tancament perimetral de la fulla.

A més, el sistema Evoque gaudeix del sistema certificat de seguretat RC2, per a una protecció més elevada contra intrusos.

AÏLLAMENT TÈRMIC

Redueix el seu consum d’energia

Mides 1230 x 1480 1480 x 2180
Descripció Finestra 1 fulla +  fixe
Ug (W/m2K)
Vidre
1,1 1,1
Uw (W/m2K)
Finestra
2,0 1,8

Marc
82.110

Fulla
82.200

Pes per fulla
250 kg

Permeabilitat a l’aire
(UNE-EN1026:2000):
CLASSE 4

Estanquitat a l’aigua
(UNE-EN1027:2000):
CLASSE 9A

Assaig dut a terme en finestra
de 2 fulles de 1600 x 1480 mm

Resistència a la càrrega del vent
(UNE-EN12211:2000):
CLASSE C5

Algunes combinacions d’obertura

Per aconseguir un millor desplaçament i tancament de la fulla, muntem en el sistema Evoque la innovadora ferramenta Inowa de la firma Roto Frank®, que facilita el desplaçament de les fulles amb pesos de fins a 250 kg. Amb el mínim esforç, aquesta ferramenta ens garanteix, a més a més, un alt nivell de seguretat certificada.

1

FÀCIL OBERTURA
Inclús en fulles pesades, gràcies a la senzillesa de maneig de la maneta.

2

ACCESSIBILITAT
Perfil terra adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda

3

CERTIFICAT Rc2
Protecció elevada contra intrusos

Sistema:  Renova RPT Evoque

Secció de marc (mm): 102,3

Secció de fulla (mm): 54

Màxim buit per envidrar (mm): 36

Espessor dels perfils: 1,6 mm