Totes les combinacions que pugui imaginar

Descobreixi la gran varietat de perfils que, a més d’oferir l’opció de poder combinar dos colors, permeten fer realitat totes les possibilitats imaginables.

AÏLLAMENT TÈRMIC

Redueix el seu consum d’energia

Mides 1230 x 1480 1480 x 2180 2400 x 2200
Descripció Finestra corredissa
2 fulles
Balconera
2 fulles
Balconera
2 fulles
Ug (W/m2K)
Vidre
1,1 1,1 1,1
Uw (W/m2K)
Finestra
2,1 1,9 1,7

Màxima altura fulla
2.600 mm

Màxima amplada fulla
2.200 mm

Pes per fulla
160 kg

Permeabilitat a l’aire
(UNE-EN1026:2000):
CLASSE 3

Estanquitat a l’aigua
(UNE-EN1027:2000):
CLASSE 8A

Resistència a la càrrega del vent
(UNE-EN12211:2000):
CLASSE C4

Algunes combinacions d’obertura

El marc perimetral amb fulles de tall recte amb encreuament panoràmic permet una major superfície envidrada. Els rodaments són de la més alta qualitat.

Trencament de pont tèrmic per a un millor aïllament<

Espessor del vidre: hasta 28 mm

Secció de marc (mm): 70/80

Secció de fulla: 39

Màxim buit per envidrar (mm): 32

Marcs de 3 carrils

Espessor general dels perfils: 1,6 mm

Espessor dels perfils: 1,5 – 1,6 mm

DESCÀRREGUES

Fullet del producte

icon-CAD

CAD

Memòria